Başkanın Mesajı

Değerli arkadaşlarım,

2018 yılında üretici, distribütör, uygulamacı firma, cephe danışmanları ve akademisyenlerin desteği ile ilk Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adil Baştanoğlu önderliğinde çıktığımız bu yolda çeşitli seminer ve etkinlikler ile mesleki standartların oluşturulması ve cephe sektörünün gelişmesi için çalışmaya başladık.

CEPHEDER’in misyonları arasında en önemlisi ise, sektöründe disiplinler arası iletişimi sağlamak oldu.  2021 yılında da bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarımıza devam ettik. Önümüzdeki yıllarda da farklı disiplinlerden paydaşların yanı sıra cephe konularında çalışma yapan bilim insanlarını CEPHEDER bünyesinde toplayıp iş insanlarını bir araya getirerek büyümeye devam edeceğiz.

CEPHEDER olarak cephenin mimari–statik–şehircilik-estetik her yönü ile ilgileniyor ve bu alana bütünleşik olarak bakıyoruz. Bütün dünyada cephe kavramında yeni yaklaşımlar, yeşil cepheler, enerji üreten cepheler, hareketli cepheler gibi yeni çağdaş cephe anlayışı gündemde. Bu açıdan, enerji etkin binalarda cephenin önemi yadsınamaz.

Dolayısıyla, hem bu yeniliklerin yakından takibi hem de cephe sektörüne ait verilerin toplanması, analizi ve cephe sektörümüz hakkında sağlıklı bilgi sunulabilmesi amacıyla, başta üyelerimiz olmak üzere sektörde faaliyet gösteren üretici, uygulamacı tüm paydaş ve profesyonellere ulaşmak ve onların desteği ile veri tabanımızı güçlendirmek üzere çalışmalarımız hızlanarak devam edecek.

Ayrıca, kaliteli ürün, uygulama ve işçiliğin önemini kamuoyundaki tüm paydaşlara da anlatmak, kullanıcıların bilinçlendirilmesi ile insan hayatını olumsuz etkileyen koşulları en aza indirecek sistemler hakkında bilgi vermek, Cepheder’in 2022 yılı içinde gerçekleştirmeyi planladığı bir başka önemli hedef. Bu amaçla, sektörümüzden ve farklı disiplinlerden profesyonelleri bir araya getirecek 10 oturumdan oluşan bir webinar serisi 2022 yılı için planladığımız önemli etkinliklerden biri.

Bütün bu hedeflere ulaşılabilmesi ve CEPHEDER’in alanındaki tek sivil toplum kuruluşu olarak güçlenen bir otorite haline gelmesi, üye ve paydaşlarımızın kıymetli katkılarıyla mümkün olacaktır. CEPHEDER’in 2022 yılında yeni üyeleriyle birlikte daha da güçleneceğine olan inancımızla başarılarımızın devamını dilerim.

Cengizhan Okur

CEPHEDER Yönetim Kurulu Başkanı

Paylaş:

Y ü k l e n i y
r