Başkanın Mesajı

Değerli paydaşlarımız,

2018 yılında üretici, distribütör, uygulamacı firma, cephe danışmanları ve akademisyenlerin desteği ile ilk Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adil Baştanoğlu önderliğinde çıktığımız bu yolda, sektörde, teknik gelişme, birlikte çalışma, mesleki standartların oluşturulması için, çeşitli seminer, online eğitimler ve etkinlikler ve çalışmalar yaptık ve çalışmaya devam ediyoruz.

CEPHEDER’ in misyonlarından biri olan, cephe ile ilgili konularda, disiplinler arası iletişimi, bilgi alışverişini sağlamak oldu.  Önümüzdeki yıllarda da farklı disiplinlerden paydaşların ve cephe konularında çalışma yapan bilim insanlarını CEPHEDER bünyesinde çalışmalarımıza dahil ederek büyümeye devam edeceğiz.

CEPHEDER olarak, yapı kabuğuna, bir bütün olarak bakıp, her yönü ile ilgili çalışmalara katkı sağlamaya çalışıyor ve sektör içerisinde, malzeme üretiminden, imalat, montaj, sonrasında son kullanıcıya kadar olan süreci kapsayacak, çalışma, içerik ve hedefler belirliyoruz. Bu kabuğun, mimari, statik, detay, uygun malzeme, uygun imalat, yetkili ve uzman kişiler ile montajı, kullanımına, bakım, temizlik, tamirine kadar sürecin, teknik kurallara, yönetmeliklere ve diğer disiplinler ile uyumlu nasıl yürütülebileceğine dair çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Bu çalışmalar, Üniversitelerde eğitimler, seminerler, online teknik eğitimler, malzeme eğitimleri, mesleki standartların hazırlanması olarak devam etmektedir ve artarak devam edecektir.

Özellikle sektöre yeni katılan, genç meslektaşlarımıza erişmek ve bilgi paylaşımı yaparak, elimizde olan bilgi ve kaynakları ve tecrübelerimizi paylaşmak, desteğe ihtiyaç duyulan alanlarda, başvuru için ilk akla gelen güvenilir teknik bir kurum olmak için büyük bir çalışma ve planlama içerisinde olacağız.

Online eğitimler için, farklı disiplinlerden profesyonelleri bir araya getirecek 10 oturumdan oluşan bir webinar serisi ve teknik geziler 2024 yılı için planladığımız önemli etkinliklerden biridir.

Dünyada, cephe ile ilgili söz konusu olan, yeni kriterler, yönetmelikler, malzemeler, ekipmanlar, uygulamalar ile ilgili de sektörü besleyecek bilgi akışı sağlayan güvenilir kanallardan biri olmak da hedeflerimiz arasındadır.

Bütün bu hedeflere ulaşılabilmemiz ise CEPHEDER’in üye ve paydaşlarımızın kıymetli katkılarıyla mümkün olacaktır.

CEPHEDER’in 2024 yılında sektöre etkili katkılar yapacağız ve sizler ile daha da güçleneceğine inanıyor ve bütün üyelerimize ve yönetim ekibimize başarılar diliyorum.

Mimar-Cephe Danışmanı ARZU IŞIKLI

CEPHEDER Yönetim Kurulu Başkanı

 

Paylaş:

Y ü k l e n i y
r