Üyelik

Siz;

  • Sektörünüzle ilgili sorunları belirlemek ve sadece konuşmak yerine çözüm arayışında olmak istiyorsanız
  • Sektör ürün ve mesleki yeterlilik standartları belirlenirken, değiştirilirken söz sahibi olmak istiyorsanız
  • İhale ürün şartnamelerinde yer almak için yapılması gereken üretim koşullarının tespit edilmesini istiyorsanız
  • Haksız rekabet koşullarında üretime engel olabilmek için komitelerde yer almak istiyorsanız
  • Üyeler arasında oluşacak başarılı iş birliğine inanıyorsanız
  • Sektör gündemini üyeler arası iletişim ile daha etkin takip etmek istiyorsanız
  • Sektör araştırma raporlarını takip etmek istiyorsanız

Cephe Sanayici ve İş İş İnsanları Derneği (CEPHEDER)’ne üye olmalısınız.

Paylaş:

Y ü k l e n i y
r