Hakkımızda

CEPHEDER (Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği), cephe malzemeleri, uygulamaları konusunda, kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirme amacı ile üretici, distribütör, uygulamacı firma, cephe danışmanları ve akademisyenlerin  desteği ile 24 Temmuz 2018 İstanbul’da kurulan, sivil toplum örgütüdür.

Kuruluş Amaçları:

 • Türkiye’de cephe malzemesi üreten, dağıtan, uygulayan firmalar ile cephe konularında çalışma yapan bilim insanlarını bünyesinde toplayarak, iş insanlarını bir araya getirerek, dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak,
 • Dünyadaki teknolojiyi yakalamak için güç birliği yapmak
 • İlgili hizmet sektörünün gelişmesi, büyümesi
 • Bütünleşik olarak yerleşim birimlerinden siluet çalışmalarının çağdaş seviyede tutulmasına yardımcı olmak

CEPHEDER, cephenin mimaristatikşehircilik-estetik yönü ile ilgilenerek ve bu alana bütünleşik olarak bakmayı amaç edinmiştir.

Hedefleri: 

 • Türkiye’de cephelerde olması gereken standartları belirlemek, projelerde önerilen cephelerin sokak ve kent görüntülerini elde etmek, altyapı ve estetik konusunu gündeme taşımak (gelişen teknolojilerle sokak siluetlerini ve bütünleşik cepheleri önceden projelendirmek…)
 • Bu standartları belirlerken diğer ülkelerde yapılan çalışmaları inceleyip, Türkiye şartlarına adaptasyonunu sağlamak,
 • Yurt dışı benzer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak bilgi ve deneyimlerin Türkiye’ye aktarılmasını temin etmek,
 • Oluşturulan cephe standartlarına uygun eğitimler düzenleyerek bilinçli uygulayıcıları yaygınlaştırmak,
 • Ülke çapında malzeme, işçilik, enerji tasarrufu, döviz tasarrufu sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, yeni ve çağdaş cephe anlayışını oluşturmak (Örn. yeşil dikey cepheler, enerji üreten cepheler, hareketli cepheler gibi…)
 • Cephede etkin olarak görüntüye giren tüm unsurların incelenmesi. (Örn. Yazılar, tabelalar, tesisatlar, aydınlatmalar, balkonlar, eklentiler, dokular, yangın merdivenleri gibi…)
 • Üyelerine son teknolojik bilgileri sunarak, imalatçının kaliteli malzeme üretmesini, satıcının o işe en uygun malzemeleri önererek bilinçli satış yapmasını, uygulayıcının ise cephe yapım kurallarına uygun modern, kalıcı ve kaliteli uygulama yapmasını teşvik etmek, tüketiciyi bu konularda bilinçlendirmek,
 • Araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve bu amaçla gerek üye kuruluşlar, gerekse bunlarla üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki iş ve güç birliğini desteklemek,
 •  Cephe, cephecilik, cephe kaplama ve uygulamaları ile yerleşim birimleri siluetleriyle ilgili eğitim modül ve sistemlerini hazırlamak, mesleki eğitimler vermek. Bunun için Meslek Liseleri, Üniversiteler, İlgili resmi daireler, diğer meslek kuruluşları ve üyeler ile birlikte çalışmalar yapmak,
 • Mesleki eğitimler ile müşteri memnuniyetini esas alan meslek mensubu sayısını artırmak, Mesleki profesyonellere destek vermek, (son teknolojileri kullanabilmeleri için eğitmek ve kullanımları için destek)  bu teknolojilerle bütünleşik cephe ve siluetleri estetik ve modern ve yaşanır sokak ve netice yerleşim birimleri elde etmek.
 • Cephe mesleklerinde çalışmak isteyecek kişilerin ve gençlerin desteklenerek istihdam edilebilirliklerinin sağlanması veya hali hazırda cephe mesleğinde çalışanların istihdamlarının devamının sağlanması için çalışmalar yapmak,
 • Meslek yeterliliklerinin belirlenmesi ve denetlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
 • Üyelerin arasında birlik ve beraberliği sağlamak amacı ile lokal açmak ve aynı amaçla çalışmalar yapmak.
 • Sektörün disiplinler arası toplantılar yapmasına öncülük etmek (mimar, inşaat mühendisi gibi)
 • Yurt dışı fuarlara sektörün bir arada dernek çatısı altında, geniş marka dağılımı ile ülke genelini temsil edebilecek şekilde katılımını sağlamak

Paylaş:

Y ü k l e n i y
r